k.ú.: 606464 - Bohuslavice nad Metují - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 573892 - Bohuslavice NUTS5 CZ0523573892
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5211 - Nové Město nad Metují
Pověřený obecní úřad 52111 - Nové Město nad Metují

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda plantáž dřevin 1 1993
orná půda 1949 9620613
zahrada 444 362869
ovoc. sad 35 107367
travní p. plantáž dřevin 2 989
travní p. 455 1072343
lesní poz les(ne hospodář) 2 432
lesní poz 433 1137236
vodní pl. nádrž umělá 5 6280
vodní pl. rybník 77 304598
vodní pl. tok přirozený 450 132843
vodní pl. tok umělý 11 7411
vodní pl. zamokřená pl. 37 17095
zast. pl. společný dvůr 4 1988
zast. pl. zbořeniště 7 3971
zast. pl. 516 282278
ostat.pl. dráha 5 85442
ostat.pl. jiná plocha 390 481227
ostat.pl. manipulační pl. 57 105996
ostat.pl. neplodná půda 51 29940
ostat.pl. ostat.komunikace 546 236115
ostat.pl. pohřeb. 2 3612
ostat.pl. silnice 33 111583
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 10357
ostat.pl. zeleň 5 3479
Celkem KN 5525 14128057
Par. DKM 5525 14128057
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 374
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 5
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 34
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 2
Celkem BUD 486
byt.z. byt 15
Celkem JED 15
LV 689
spoluvlastník 1162

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 07.09.2004
THM-V 1:2000 09.02.1968 07.09.2004
S-SK GS 1:2880 1840 09.02.1968


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 28.05.2022 05:39

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.