k.ú.: 606481 - Bohuslavice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 586901 - Bohuslavice NUTS5 CZ0632586901
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6112 - Telč
Pověřený obecní úřad 61121 - Telč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 509 2347224
zahrada 96 55578
ovoc. sad 1 4222
travní p. 379 514887
lesní poz 83 533123
vodní pl. nádrž umělá 1 784
vodní pl. rybník 2 5580
vodní pl. tok přirozený 9 10968
vodní pl. tok umělý 21 2399
vodní pl. zamokřená pl. 1 377
zast. pl. 100 44391
ostat.pl. jiná plocha 68 70457
ostat.pl. manipulační pl. 12 26123
ostat.pl. neplodná půda 17 24888
ostat.pl. ostat.komunikace 80 67904
ostat.pl. silnice 18 32361
ostat.pl. zamokřená pl. 1 7032
Celkem KN 1398 3748298
Par. KMD 1398 3748298
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 48
č.p. rod.rekr 8
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če zem.stav 13
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 95
LV 133
spoluvlastník 209

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.12.2017
KM-D 1:2000 05.06.2002 12.12.2017
S-SK ŠS 1:2880 1835 05.06.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 23.05.2022 22:18

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.