k.ú.: 606511 - Polomí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 549983 - Polomí NUTS5 CZ0713549983
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7103 - Konice
Pověřený obecní úřad 71031 - Konice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 577 1813494
zahrada 107 61062
ovoc. sad 6 17737
travní p. 80 69440
lesní poz 208 761718
vodní pl. nádrž umělá 1 176
vodní pl. tok přirozený 13 2798
zast. pl. zbořeniště 4 1074
zast. pl. 107 37461
ostat.pl. jiná plocha 23 4436
ostat.pl. manipulační pl. 15 9862
ostat.pl. neplodná půda 14 4973
ostat.pl. ostat.komunikace 112 84557
ostat.pl. silnice 1 19095
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 6432
ostat.pl. zeleň 4 714
Celkem KN 1274 2895029
Par. KMD 1274 2895029
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 65
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če zem.stav 20
Celkem BUD 106
LV 130
spoluvlastník 171

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.05.2013
S-SK ŠS 1:2880 1834 14.05.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 21.05.2022 23:35

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.