k.ú.: 606553 - Bohuslavice nad Úpou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579025 - Trutnov NUTS5 CZ0525579025
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52142 - Trutnov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 24 157720
zahrada 83 67258
travní p. 190 391570
lesní poz 107 2389621
vodní pl. nádrž umělá 2 4817
vodní pl. tok přirozený 3 89269
vodní pl. tok umělý 3 4927
zast. pl. společný dvůr 2 93
zast. pl. zbořeniště 5 1444
zast. pl. 203 65081
ostat.pl. dráha 3 43916
ostat.pl. jiná plocha 122 71947
ostat.pl. manipulační pl. 35 73863
ostat.pl. neplodná půda 69 48536
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 421
ostat.pl. ostat.komunikace 117 83143
ostat.pl. pohřeb. 2 3016
ostat.pl. silnice 75 54599
ostat.pl. skládka 11 145088
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 14553
ostat.pl. zeleň 3 3993
Celkem KN 1069 3714875
Par. KMD 1069 3714875
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 54
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 27
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 22
bez čp/če jiná st. 37
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 10
bez čp/če tech.vyb 14
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 3
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 193
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 182
spoluvlastník 244

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.11.2010
S-SK GS 1:2880 1840 11.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 27.05.2022 20:43

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.