k.ú.: 606561 - Bohuslavice nad Vláří - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 557102 - Bohuslavice nad Vláří NUTS5 CZ0724557102
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7204 - Luhačovice
Pověřený obecní úřad 72042 - Slavičín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 109 112191
zahrada 171 108381
ovoc. sad 8 16325
travní p. 878 3518336
lesní poz 373 2260699
vodní pl. tok přirozený 56 155791
vodní pl. zamokřená pl. 4 932
zast. pl. společný dvůr 2 320
zast. pl. zbořeniště 11 4036
zast. pl. 278 85958
ostat.pl. dráha 12 158147
ostat.pl. jiná plocha 107 82689
ostat.pl. manipulační pl. 75 25162
ostat.pl. neplodná půda 85 62858
ostat.pl. ostat.komunikace 154 214733
ostat.pl. silnice 12 29848
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 16335
ostat.pl. zeleň 4 681
Celkem KN 2342 6853422
Par. DKM 1035 4037264
Par. KMD 1307 2816158
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 132
č.p. víceúčel 1
č.e. výroba 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 43
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 218
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 313
spoluvlastník 517

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 05.03.2019 1:1000 05.03.2019 *)
KMD 1:1000 25.10.2017
KM-D 1:2000 30.08.2002 05.03.2019
S-SK ŠS 1:2880 1828 30.08.2002 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 18.05.2022 08:39

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.