k.ú.: 606588 - Bohuslavice u Kyjova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kyjov email: kp.kyjov@cuzk.cz
Masarykovo nám. 31/57, 69701 Kyjov telefon: 518697011 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3706 - Hodonín NUTS4 CZ0645
Obec 586307 - Kyjov NUTS5 CZ0645586307
Pracoviště 738 - Kyjov

Obec s rozšířenou působností 6210 - Kyjov
Pověřený obecní úřad 62102 - Kyjov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 4284 6333507
vinice 526 531228
zahrada mez, stráň 1 68
zahrada 461 374822
ovoc. sad 20 33693
travní p. 460 563948
lesní poz les(ne hospodář) 1 294
lesní poz 315 7538454
vodní pl. nádrž umělá 7 22333
vodní pl. tok přirozený 1 38
vodní pl. tok umělý 437 197362
zast. pl. zbořeniště 11 1910
zast. pl. 526 158592
ostat.pl. dráha 61 208890
ostat.pl. jiná plocha 118 32763
ostat.pl. manipulační pl. 120 56727
ostat.pl. neplodná půda 783 269119
ostat.pl. ostat.komunikace 1152 309126
ostat.pl. pohřeb. 2 2280
ostat.pl. silnice 7 66057
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 13715
ostat.pl. zeleň 10 2426
Celkem KN 9305 16717352
Par. DKM 9305 16717352
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 291
č.p. byt.dům 2
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 40
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 3
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 8
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 81
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 26
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 10
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 493
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 1359
spoluvlastník 2012

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.07.2007
ZMVM 1:2000 20.05.1994 31.07.2007
S-SK ŠS 1:2880 1827 20.05.1994 28.02.1824, 1:2880


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kyjov.

vypočteno: 24.05.2022 17:26

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.