k.ú.: 606715 - Bohutín nad Moravou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 525979 - Bohutín NUTS5 CZ0715525979
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 57 159269
zahrada 252 150432
travní p. skleník-pařeniš. 2 51
travní p. 254 882647
lesní poz 133 586943
vodní pl. nádrž umělá 4 5097
vodní pl. rybník 1 6341
vodní pl. tok přirozený 30 40728
vodní pl. zamokřená pl. 2 706
zast. pl. společný dvůr 2 1287
zast. pl. zbořeniště 8 1185
zast. pl. 270 64045
ostat.pl. dráha 7 42558
ostat.pl. jiná plocha 84 116702
ostat.pl. manipulační pl. 17 10911
ostat.pl. neplodná půda 94 83474
ostat.pl. ostat.komunikace 74 41733
ostat.pl. silnice 10 28857
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 16372
ostat.pl. zeleň 11 6497
Celkem KN 1322 2245835
Par. DKM 11 17414
Par. KMD 1311 2228421
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 7
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 154
bez čp/če garáž 34
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če tech.vyb 25
bez čp/če výroba 9
bez čp/če zem.stav 3
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 254
byt.z. byt 120
byt.z. garáž 8
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 129
LV 412
spoluvlastník 643

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.07.2015
S-SK ŠS 1:2880 1897 02.07.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 22.05.2022 00:44

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.