k.ú.: 606723 - Bochoř - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 512532 - Bochoř NUTS5 CZ0714512532
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 871 6022009
zahrada 449 241706
travní p. 10 8716
lesní poz 44 1975194
vodní pl. tok přirozený 13 7906
vodní pl. tok umělý 7 40156
zast. pl. zbořeniště 33 6884
zast. pl. 601 197539
ostat.pl. dráha 1 48057
ostat.pl. jiná plocha 120 72925
ostat.pl. manipulační pl. 102 172995
ostat.pl. neplodná půda 20 8739
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 1352
ostat.pl. ostat.komunikace 224 305224
ostat.pl. pohřeb. 4 4690
ostat.pl. silnice 36 56394
ostat.pl. skládka 1 16243
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 16217
ostat.pl. zeleň 40 233170
Celkem KN 2583 9436116
Par. DKM 2583 9436116
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 5
č.p. garáž 5
č.p. jiná st. 23
č.p. obč.vyb. 11
č.p. rod.dům 353
č.p. tech.vyb 4
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 4
č.e. jiná st. 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 83
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če tech.vyb 16
bez čp/če zem.stav 28
rozestav. 2
Celkem BUD 579
LV 631
spoluvlastník 922

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 28.05.2018
DKM-KPÚ 05.11.2007 1:1000 07.11.2007 *)
DKM 1:1000 19.12.2002 převod ZMVM (intravilán)
ZMVM 1:2000 01.01.1985 07.11.2007
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.01.1985


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 16.05.2022 14:53

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.