k.ú.: 606740 - Věžky u Přerova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 552755 - Věžky NUTS5 CZ0714552755
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 439 2047161
zahrada 86 81018
ovoc. sad 8 27682
travní p. 5 3602
lesní poz 8 10253
vodní pl. tok přirozený 15 32066
vodní pl. tok umělý 4 3387
zast. pl. zbořeniště 2 469
zast. pl. 108 44498
ostat.pl. dráha 4 27521
ostat.pl. jiná plocha 2 244
ostat.pl. manipulační pl. 9 10594
ostat.pl. neplodná půda 2 9486
ostat.pl. ostat.komunikace 98 88284
ostat.pl. silnice 4 17368
ostat.pl. zeleň 1 1024
Celkem KN 795 2404657
Par. DKM 795 2404657
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 83
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 2
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 108
LV 225
spoluvlastník 298

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.12.2013
ZMVM 1:2000 01.08.1984 04.12.2013 grafická transformace
S-SK ŠD 1:2500 1937 01.08.1984 agrární operace
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.12.1937


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 24.05.2022 03:02

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.