k.ú.: 606758 - Bochov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555029 - Bochov NUTS5 CZ0412555029
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41031 - Karlovy Vary

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 255 4730142
zahrada 248 145281
ovoc. sad 2 4143
travní p. 429 4435783
lesní poz les s budovou 1 53
lesní poz les(ne hospodář) 83 4945314
lesní poz 33 426441
vodní pl. nádrž umělá 10 57398
vodní pl. rybník 11 313995
vodní pl. tok umělý 46 84059
vodní pl. zamokřená pl. 53 203509
zast. pl. zbořeniště 31 8848
zast. pl. 475 138086
ostat.pl. dráha 7 34859
ostat.pl. jiná plocha 181 266755
ostat.pl. manipulační pl. 55 95866
ostat.pl. neplodná půda 176 187105
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 2059
ostat.pl. ostat.komunikace 133 189535
ostat.pl. pohřeb. 1 10053
ostat.pl. silnice 29 273030
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 12892
ostat.pl. zeleň 19 34495
Celkem KN 2283 16599701
Par. DKM 1325 2125156
Par. KMD 958 14474545
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. bydlení 124
č.p. byt.dům 19
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 70
č.p. tech.vyb 4
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 3
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 101
bez čp/če jiná st. 64
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če rod.rekr 7
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 1
Celkem BUD 462
byt.z. byt 166
byt.z. garáž 2
Celkem JED 168
LV 596
spoluvlastník 934

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.05.2014 extravilán
DKM 1:1000 29.05.2014 intravilán
S-SK GS 1:2880 1979 29.05.2014 extravilán
THM-V 1:2000 01.01.1979 29.05.2014 intravilán
S-SK GS 1:2880 1841 31.12.1978


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 22.05.2022 10:30

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.