k.ú.: 606774 - Sovolusky u Bochova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555029 - Bochov NUTS5 CZ0412555029
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41031 - Karlovy Vary

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 14 709448
zahrada 8 4863
travní p. 127 1613695
lesní poz les(ne hospodář) 54 1473119
lesní poz 32 717586
vodní pl. nádrž umělá 5 49788
vodní pl. tok přirozený 16 41968
vodní pl. tok umělý 18 5868
vodní pl. zamokřená pl. 4 9506
zast. pl. zbořeniště 6 4952
zast. pl. 26 20315
ostat.pl. jiná plocha 34 99958
ostat.pl. manipulační pl. 6 38487
ostat.pl. neplodná půda 84 111148
ostat.pl. ostat.komunikace 26 58833
ostat.pl. silnice 1 20584
Celkem KN 461 4980118
Par. KMD 461 4980118
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 7
č.p. rod.dům 3
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 22
LV 29
spoluvlastník 39

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.12.2010
S-SK GS 1:2880 1841 15.12.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 22.05.2022 05:45

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.