k.ú.: 606782 - Teleč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555029 - Bochov NUTS5 CZ0412555029
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41031 - Karlovy Vary

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 47 1356015
zahrada 5 6670
travní p. 95 727141
lesní poz les(ne hospodář) 39 747994
lesní poz 1 524
vodní pl. nádrž umělá 2 4218
vodní pl. rybník 4 21594
vodní pl. tok umělý 9 4266
vodní pl. zamokřená pl. 6 15475
zast. pl. zbořeniště 10 14841
zast. pl. 34 11084
ostat.pl. jiná plocha 30 26247
ostat.pl. manipulační pl. 2 7282
ostat.pl. neplodná půda 42 62856
ostat.pl. ostat.komunikace 9 17600
ostat.pl. silnice 5 40273
ostat.pl. zeleň 2 803
Celkem KN 342 3064883
Par. KMD 342 3064883
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. les.hosp 1
č.p. rod.dům 6
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 32
LV 44
spoluvlastník 53

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.04.2012
S-SK GS 1:2880 1841 27.04.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 23.05.2022 22:14

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.