k.ú.: 606791 - Těšetice u Bochova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555029 - Bochov NUTS5 CZ0412555029
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41031 - Karlovy Vary

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 67 2754578
zahrada 22 13240
travní p. 144 2355593
lesní poz 10 139520
vodní pl. nádrž umělá 5 12856
vodní pl. rybník 9 78562
vodní pl. tok umělý 25 35039
vodní pl. zamokřená pl. 6 16390
zast. pl. společný dvůr 1 3902
zast. pl. zbořeniště 14 3102
zast. pl. 53 24890
ostat.pl. dráha 13 33520
ostat.pl. jiná plocha 54 108447
ostat.pl. manipulační pl. 2 3242
ostat.pl. neplodná půda 102 305927
ostat.pl. ostat.komunikace 54 93965
ostat.pl. silnice 3 52200
ostat.pl. zeleň 4 554
Celkem KN 588 6035527
Par. DKM 583 6034009
Par. KMD 5 1518
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 27
č.p. víceúčel 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 53
LV 81
spoluvlastník 109

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.06.2009 mimo KPÚ - nové mapování
DKM-KPÚ 26.09.2008 1:1000 08.10.2008 *)
S-SK GS 1:2880 2008 29.06.2009 mimo KPÚ
S-SK GS 1:2880 1841 07.10.2008


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 23.05.2022 19:13

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.