k.ú.: 606812 - Batouchovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 590347 - Bochovice NUTS5 CZ0634590347
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61133 - Třebíč

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 124 1149168
zahrada 26 23086
travní p. 63 231250
lesní poz 69 352259
vodní pl. rybník 6 4044
vodní pl. tok přirozený 33 10364
vodní pl. tok umělý 3 2920
zast. pl. 34 19437
ostat.pl. jiná plocha 8 6839
ostat.pl. neplodná půda 48 24098
ostat.pl. ostat.komunikace 20 17237
ostat.pl. silnice 1 21803
Celkem KN 435 1862505
Par. KMD 435 1862505
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 23
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 4
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 34
LV 102
spoluvlastník 221

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.12.2009
S-SK ŠS 1:2880 1835 15.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 19.05.2022 19:55

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.