k.ú.: 606898 - Boješice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 549592 - Mirovice NUTS5 CZ0314549592
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3108 - Písek
Pověřený obecní úřad 31082 - Mirovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 91 1994368
zahrada 38 38584
travní p. 23 124952
lesní poz 7 124276
vodní pl. rybník 2 8859
vodní pl. tok přirozený 2 4140
vodní pl. tok umělý 5 4311
vodní pl. zamokřená pl. 3 4116
zast. pl. zbořeniště 2 1854
zast. pl. 46 29169
ostat.pl. jiná plocha 15 6868
ostat.pl. manipulační pl. 12 10759
ostat.pl. neplodná půda 3 1946
ostat.pl. ostat.komunikace 53 52175
ostat.pl. silnice 2 18566
ostat.pl. zeleň 1 13
Celkem KN 305 2424956
Par. DKM 305 2424956
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 26
č.p. zem.stav 6
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 2
Celkem BUD 46
LV 72
spoluvlastník 131

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 08.11.2002 1:1000 16.01.2003 *)
DKM 1:1000 20.06.2002
S-SK GS 1:2880 1830 16.01.2003


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 25.05.2022 02:32

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.