k.ú.: 606952 - Mstislavice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568457 - Bojiště NUTS5 CZ0631568457
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61111 - Ledeč nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 131 543074
zahrada 47 32100
ovoc. sad 5 4568
travní p. 192 529110
lesní poz 222 1383370
vodní pl. nádrž umělá 2 925
vodní pl. rybník 1 11012
vodní pl. tok přirozený 6 2999
vodní pl. zamokřená pl. 9 9055
zast. pl. 41 17984
ostat.pl. jiná plocha 5 2487
ostat.pl. manipulační pl. 3 8264
ostat.pl. neplodná půda 124 49429
ostat.pl. ostat.komunikace 38 35460
ostat.pl. silnice 14 12793
Celkem KN 840 2642630
Par. KMD 840 2642630
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 27
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 40
LV 80
spoluvlastník 106

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.03.2011
S-SK GS 1:2880 1838 17.03.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 23.05.2022 23:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.