k.ú.: 606961 - Veliká - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568457 - Bojiště NUTS5 CZ0631568457
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61111 - Ledeč nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 77 862784
zahrada 42 39604
travní p. 77 190730
lesní poz les s budovou 1 42
lesní poz 23 350434
vodní pl. nádrž umělá 3 1970
vodní pl. tok přirozený 5 19402
zast. pl. 53 27510
ostat.pl. jiná plocha 15 37471
ostat.pl. neplodná půda 27 10966
ostat.pl. ostat.komunikace 54 26173
ostat.pl. silnice 4 28680
ostat.pl. skládka 2 1178
Celkem KN 383 1596944
Par. KMD 383 1596944
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. rod.dům 25
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 50
LV 54
spoluvlastník 79

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.03.2011
S-SK GS 1:2880 1838 17.03.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 27.05.2022 21:12

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.