k.ú.: 606979 - Bojkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherský Brod email: kp.uhbrod@cuzk.cz
Svat. Čecha 1365, 68801 Uherský Brod telefon: 572610450 fax:572610456

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592048 - Bojkovice NUTS5 CZ0722592048
Pracoviště 742 - Uherský Brod

Obec s rozšířenou působností 7208 - Uherský Brod
Pověřený obecní úřad 72081 - Bojkovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1589 3931201
zahrada 966 701829
ovoc. sad 74 179406
travní p. mez, stráň 11 9746
travní p. 2131 4129713
lesní poz 1485 6472836
vodní pl. nádrž umělá 6 13995
vodní pl. rybník 1 820
vodní pl. tok přirozený 595 441932
vodní pl. tok umělý 15 7133
vodní pl. zamokřená pl. 19 7696
zast. pl. společný dvůr 1 211
zast. pl. zbořeniště 12 4707
zast. pl. 1546 483554
ostat.pl. dráha 11 118199
ostat.pl. jiná plocha 477 563999
ostat.pl. manipulační pl. 174 228885
ostat.pl. neplodná půda 346 220740
ostat.pl. ostat.komunikace 1256 433811
ostat.pl. pohřeb. 3 12301
ostat.pl. silnice 218 176745
ostat.pl. skládka 1 19141
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 21 51617
ostat.pl. zeleň 45 148399
Celkem KN 11003 18358616
Par. DKM 11003 18358616
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 70
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 11
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 44
č.p. rod.dům 738
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 13
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 12
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 2
č.e. rod.rekr 1
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če adminis. 3
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 246
bez čp/če jiná st. 74
bez čp/če obč.vyb. 15
bez čp/če rod.rekr 11
bez čp/če tech.vyb 59
bez čp/če ubyt.zař 16
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 99
bez čp/če zem.stav 29
rozestav. 1
vod.dílo přehrada 1
Celkem BUD 1460
byt.z. byt 566
obč.z. byt 80
obč.z. j.nebyt 4
Celkem JED 650
LV 2220
spoluvlastník 4264

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.06.2005
ZMVM 1:2000 01.06.1987 20.06.2005 na části měř. 1:1000
Ins. A 1:1000 01.03.1954 20.06.2005 na části měř. 1:2000
S-SK ŠS 1:2880 1828 20.06.2005


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherský Brod.

vypočteno: 23.05.2022 07:29

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.