k.ú.: 606987 - Bolatice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Opava email: kp.opava@cuzk.cz
Praskova 11/194, 74601 Opava telefon: 553698111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3806 - Opava NUTS4 CZ0805
Obec 506214 - Bolatice NUTS5 CZ0805506214
Pracoviště 806 - Opava

Obec s rozšířenou působností 8113 - Kravaře
Pověřený obecní úřad 81131 - Kravaře

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1473 7469716
zahrada 1052 474992
travní p. 112 184294
lesní poz 27 3608792
vodní pl. nádrž umělá 2 1364
vodní pl. tok přirozený 13 13594
zast. pl. společný dvůr 6 3630
zast. pl. zbořeniště 12 5062
zast. pl. 1499 452799
ostat.pl. dráha 3 86180
ostat.pl. jiná plocha 262 196380
ostat.pl. manipulační pl. 24 27684
ostat.pl. neplodná půda 16 23455
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 1473
ostat.pl. ostat.komunikace 332 444621
ostat.pl. pohřeb. 4 13811
ostat.pl. silnice 34 107652
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 80005
ostat.pl. zeleň 18 41402
Celkem KN 4900 13236906
Par. DKM 4900 13236906
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. byt.dům 11
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 6
č.p. obchod 5
č.p. obč.vyb. 33
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 1149
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 13
bez čp/če garáž 113
bez čp/če jiná st. 62
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 14
bez čp/če výroba 9
bez čp/če zem.stav 58
Celkem BUD 1488
byt.z. byt 73
byt.z. garáž 4
obč.z. byt 23
obč.z. garáž 1
Celkem JED 101
LV 1753
spoluvlastník 2248

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 26.08.2014 1:1000 09.10.2014 *)
DKM 1:1000 26.06.2007
THM-G 1:2000 01.01.1966 26.06.2007
Ost. 1:5000 27.02.1883 01.01.1966 pruský katastr


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Opava.

vypočteno: 20.05.2022 19:32

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.