k.ú.: 607029 - Pyšná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43011 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3503 - Chomutov NUTS4 CZ0422
Obec 563501 - Vysoká Pec NUTS5 CZ0422563501
Pracoviště 503 - Chomutov

Obec s rozšířenou působností 4203 - Chomutov
Pověřený obecní úřad 42032 - Jirkov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 1911
zahrada 48 17034
travní p. 171 285206
lesní poz les(ne hospodář) 44 1640070
lesní poz 128 901875
vodní pl. nádrž umělá 2 1339
vodní pl. tok přirozený 1 7110
zast. pl. společný dvůr 15 1447
zast. pl. zbořeniště 3 766
zast. pl. 146 16595
ostat.pl. jiná plocha 30 13480
ostat.pl. manipulační pl. 19 3414
ostat.pl. neplodná půda 58 53952
ostat.pl. ostat.komunikace 81 54705
ostat.pl. pohřeb. 1 466
ostat.pl. silnice 2 12851
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 43 55955
ostat.pl. zeleň 6 2383
Celkem KN 799 3070559
Par. DKM 799 3070559
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 19
č.p. rod.rekr 6
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 100
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 143
LV 166
spoluvlastník 208

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.09.2010
FÚO 1:5000 05.06.1980 27.09.2010 měřítko pro intravilán 1:2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chomutov.

vypočteno: 16.05.2022 16:18

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.