k.ú.: 607037 - Svahová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43011 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3503 - Chomutov NUTS4 CZ0422
Obec 563005 - Boleboř NUTS5 CZ0422563005
Pracoviště 503 - Chomutov

Obec s rozšířenou působností 4203 - Chomutov
Pověřený obecní úřad 42032 - Jirkov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 1 258
travní p. 125 447096
lesní poz les(ne hospodář) 149 10551569
lesní poz 15 338899
vodní pl. nádrž umělá 5 33379
vodní pl. tok přirozený 2 57148
vodní pl. zamokřená pl. 2 604
zast. pl. zbořeniště 14 2708
zast. pl. 70 8366
ostat.pl. jiná plocha 48 26629
ostat.pl. manipulační pl. 4 4548
ostat.pl. neplodná půda 29 30103
ostat.pl. ostat.komunikace 68 109842
ostat.pl. silnice 15 101465
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 32 36734
ostat.pl. zeleň 35 8479
Celkem KN 614 11757827
Par. DKM 614 11757827
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 5
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 53
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 69
LV 81
spoluvlastník 91

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.06.2011
FÚO 1:5000 05.06.1980 29.06.2011 měřítko pro intravilán 1:2000
S-SK GS 1:2880 1842 04.06.1980


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chomutov.

vypočteno: 16.05.2022 16:37

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.