k.ú.: 607045 - Bolehošť - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576123 - Bolehošť NUTS5 CZ0524576123
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5208 - Kostelec nad Orlicí
Pověřený obecní úřad 52082 - Týniště nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 6 5961
orná půda 1039 4609774
zahrada 396 244294
travní p. 490 1579476
lesní poz 82 3328331
vodní pl. nádrž přírodní 7 9305
vodní pl. nádrž umělá 7 5841
vodní pl. rybník 4 65172
vodní pl. tok přirozený 10 3130
vodní pl. tok umělý 306 79775
zast. pl. společný dvůr 5 877
zast. pl. zbořeniště 2 448
zast. pl. 345 198696
ostat.pl. dráha 17 76010
ostat.pl. jiná plocha 86 57357
ostat.pl. manipulační pl. 25 48524
ostat.pl. neplodná půda 27 49379
ostat.pl. ostat.komunikace 281 223949
ostat.pl. silnice 31 106436
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 11083
ostat.pl. zeleň 8 2695
Celkem KN 3180 10706513
Par. KMD 3180 10706513
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 110
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 1
č.p. les.hosp 3
č.p. obč.vyb 8
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 48
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.used 84
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 31
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 332
byt.z. byt 7
obč.z. byt 8
Celkem JED 15
LV 434
spoluvlastník 658

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2010
S-SK GS 1:2880 1840 30.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 22.05.2022 06:02

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.