k.ú.: 607169 - Boletice nad Labem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562335 - Děčín NUTS5 CZ0421562335
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42023 - Děčín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda foto. elektrárna 2 22306
orná půda skleník-pařeniš. 2 680
orná půda 41 366022
zahrada 447 338814
ovoc. sad 8 89779
travní p. 81 243871
lesní poz 32 671866
vodní pl. tok přirozený 8 109297
zast. pl. společný dvůr 2 261
zast. pl. zbořeniště 5 192
zast. pl. 769 239401
ostat.pl. dráha 5 35124
ostat.pl. jiná plocha 116 114885
ostat.pl. manipulační pl. 29 81562
ostat.pl. neplodná půda 9 7221
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 3533
ostat.pl. ostat.komunikace 140 107171
ostat.pl. pohřeb. 2 6766
ostat.pl. silnice 30 35765
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 26404
ostat.pl. zeleň 76 63037
Celkem KN 1810 2563957
Par. DKM 1810 2563957
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 82
č.p. byt.dům 61
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 12
č.p. obč.vyb. 10
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 244
č.p. tech.vyb 4
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.e. garáž 66
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 149
bez čp/če jiná st. 56
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če prům.obj 10
bez čp/če skleník 2
bez čp/če tech.vyb 22
bez čp/če výroba 17
bez čp/če zem.stav 7
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 765
byt.z. byt 998
byt.z. dílna 2
byt.z. j.nebyt 18
obč.z. byt 76
Celkem JED 1094
LV 1286
spoluvlastník 2212

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.12.2000
ZMVM 1:2000 01.11.1981 22.12.2000 1.11.1981 1:2000, 1:1000,
THM-V 1:1000 01.04.1961 22.12.2000 01.04.1961 1:2000, 1:1000,
S-SK GS 1:2880 1843 01.11.1981 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 18.05.2022 11:50

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.