k.ú.: 607231 - Boňov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 590754 - Jaroměřice nad Rokytnou NUTS5 CZ0634590754
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61132 - Jaroměřice nad Rokytnou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 238 3492216
zahrada 115 82146
travní p. mez, stráň 1 2697
travní p. 36 134869
lesní poz 78 1453870
vodní pl. rybník 3 6316
vodní pl. tok přirozený 1 789
vodní pl. tok umělý 38 8102
zast. pl. 105 45625
ostat.pl. jiná plocha 30 43263
ostat.pl. manipulační pl. 9 12501
ostat.pl. mez, stráň 23 43901
ostat.pl. neplodná půda 8 7446
ostat.pl. ostat.komunikace 33 66538
ostat.pl. silnice 11 71903
Celkem KN 729 5472182
Par. KMD 729 5472182
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 60
č.p. zem.stav 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 24
Celkem BUD 100
LV 151
spoluvlastník 218

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.07.2013
S-SK ŠS 1:2880 1824 25.07.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 22.05.2022 23:14

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.