k.ú.: 607274 - Bor u Karlových Var - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555533 - Sadov NUTS5 CZ0412555533
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41031 - Karlovy Vary

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 4 7589
orná půda 63 2781933
zahrada 130 141591
ovoc. sad 3 24298
travní p. mez, stráň 6 13633
travní p. 159 1123718
lesní poz les s budovou 5 153
lesní poz les(ne hospodář) 34 2670646
lesní poz 17 160600
vodní pl. nádrž umělá 12 31006
vodní pl. tok přirozený 1 93743
vodní pl. tok umělý 9 9022
vodní pl. zamokřená pl. 6 21393
zast. pl. zbořeniště 6 2726
zast. pl. 152 92852
ostat.pl. jiná plocha 42 43780
ostat.pl. manipulační pl. 6 12207
ostat.pl. neplodná půda 49 134347
ostat.pl. ostat.komunikace 54 113554
ostat.pl. pohřeb. 1 1909
ostat.pl. silnice 6 119806
ostat.pl. zeleň 3 2379
Celkem KN 768 7602885
Par. DKM 768 7602885
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 43
č.p. byt.dům 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 53
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. prům.obj 1
č.e. výroba 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 4
Celkem BUD 153
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 198
spoluvlastník 255

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.08.2005 mimo KPÚ
DKM-KPÚ 07.07.2005 1:1000 17.08.2005 *)
DKM 1:1000 27.12.2000 17.08.2005
ZMVM 1:2000 01.12.1989 26.12.2000
S-SK GS 1:2880 1842 30.11.1989


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 23.05.2022 09:23

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.