k.ú.: 607282 - Stráň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555533 - Sadov NUTS5 CZ0412555533
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41031 - Karlovy Vary

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 11 678134
zahrada 26 18382
travní p. 95 1560402
lesní poz les(ne hospodář) 36 2360634
lesní poz 40 82794
vodní pl. nádrž umělá 6 4388
vodní pl. tok přirozený 7 14858
vodní pl. tok umělý 2 1144
vodní pl. zamokřená pl. 2 11125
zast. pl. společný dvůr 2 1500
zast. pl. zbořeniště 10 1961
zast. pl. 31 13857
ostat.pl. jiná plocha 34 83773
ostat.pl. neplodná půda 62 148897
ostat.pl. ostat.komunikace 31 61131
ostat.pl. silnice 4 26138
ostat.pl. zeleň 5 1744
Celkem KN 404 5070862
Par. DKM 404 5070862
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 15
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 27
LV 46
spoluvlastník 66

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 18.12.2009 1:1000 22.12.2009 *) KoPÚ Stráň
DKM 1:1000 29.11.2000
ZMVM 1:2000 01.12.1989 28.11.2000
S-SK GS 1:2880 1842 30.11.1989


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 28.05.2022 18:14

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.