k.ú.: 607339 - Doly u Boru - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 560758 - Bor NUTS5 CZ0327560758
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32151 - Bor

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 41 2504698
zahrada 44 32094
travní p. 84 1340758
lesní poz ostat.komunikace 3 4267
lesní poz 41 1168014
vodní pl. nádrž přírodní 1 1243
vodní pl. nádrž umělá 3 7193
vodní pl. rybník 6 168070
vodní pl. tok přirozený 7 10260
vodní pl. tok umělý 14 17180
vodní pl. zamokřená pl. 3 23579
zast. pl. zbořeniště 3 2130
zast. pl. 35 38271
ostat.pl. dráha 2 27389
ostat.pl. dálnice 4 177927
ostat.pl. jiná plocha 42 88981
ostat.pl. manipulační pl. 1 7584
ostat.pl. neplodná půda 11 25967
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 140
ostat.pl. ostat.komunikace 49 114577
ostat.pl. silnice 4 36410
ostat.pl. zeleň 18 107717
Celkem KN 417 5904449
Par. DKM 314 5825453
Par. KMD 103 78996
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 21
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 33
LV 79
spoluvlastník 106

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 28.01.2020
KMD 1:1000 25.10.2017
S-SK GS 1:2880 1838 28.01.2020


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 20.05.2022 23:42

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.