k.ú.: 607410 - Bor u Skutče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 547867 - Bor u Skutče NUTS5 CZ0531547867
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53045 - Skuteč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 176 1357044
zahrada 185 112268
ovoc. sad 6 18594
travní p. 183 430932
lesní poz les s budovou 10 368
lesní poz les(ne hospodář) 4 90540
lesní poz 223 2113379
vodní pl. rybník 3 1926
vodní pl. tok přirozený 4 9198
vodní pl. zamokřená pl. 3 3129
zast. pl. společný dvůr 2 22
zast. pl. zbořeniště 5 984
zast. pl. 164 34898
ostat.pl. jiná plocha 39 15470
ostat.pl. manipulační pl. 20 14524
ostat.pl. neplodná půda 62 32570
ostat.pl. ostat.komunikace 148 79907
ostat.pl. silnice 2 25385
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 11691
Celkem KN 1247 4352829
Par. KMD 1247 4352829
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 88
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 29
bez čp/če bydlení 6
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
Celkem BUD 163
LV 228
spoluvlastník 298

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.03.2012
KM-D 18.02.2001 02.03.2012
S-SK GS 1:2880 1839 18.02.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 22.05.2022 18:59

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.