k.ú.: 607428 - Borač - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 595314 - Borač NUTS5 CZ0643595314
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6217 - Tišnov
Pověřený obecní úřad 62171 - Tišnov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 320 956268
zahrada 124 81372
ovoc. sad 29 125137
travní p. 142 254593
lesní poz les s budovou 2 47
lesní poz 293 2125715
vodní pl. nádrž umělá 3 490
vodní pl. tok přirozený 18 79796
vodní pl. tok umělý 10 4814
zast. pl. zbořeniště 6 852
zast. pl. 191 43071
ostat.pl. dráha 4 21192
ostat.pl. jiná plocha 59 23397
ostat.pl. manipulační pl. 14 16113
ostat.pl. neplodná půda 237 185677
ostat.pl. ostat.komunikace 69 50493
ostat.pl. silnice 13 26793
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 429
ostat.pl. zeleň 1 665
Celkem KN 1536 3996914
Par. DKM 1 678
Par. KMD 1535 3996236
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 66
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 32
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.used 13
č.e. rod.rekr 35
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 1
Celkem BUD 190
LV 269
spoluvlastník 356

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.12.2013
S-SK ŠS 1:2880 1826 11.12.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 19.05.2022 07:04

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.