k.ú.: 607436 - Podolí u Borače - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 595314 - Borač NUTS5 CZ0643595314
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6217 - Tišnov
Pověřený obecní úřad 62171 - Tišnov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 48 98817
zahrada 62 44106
ovoc. sad 16 63753
travní p. 84 255250
lesní poz 78 1109917
vodní pl. tok přirozený 3 53205
zast. pl. zbořeniště 1 168
zast. pl. 56 14193
ostat.pl. dráha 4 30683
ostat.pl. jiná plocha 7 420
ostat.pl. manipulační pl. 1 1990
ostat.pl. neplodná půda 157 216707
ostat.pl. ostat.komunikace 32 23356
ostat.pl. silnice 2 1963
Celkem KN 551 1914528
Par. KMD 551 1914528
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 21
č.p. rod.dům 5
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 6
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 1
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 55
LV 63
spoluvlastník 83

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.12.2013
S-SK ŠS 1:2880 1826 11.12.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 24.05.2022 17:25

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.