k.ú.: 607495 - Boreč u Lovosic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565849 - Velemín NUTS5 CZ0423565849
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4208 - Lovosice
Pověřený obecní úřad 42082 - Lovosice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 179 2067609
zahrada 99 72064
ovoc. sad 24 195890
travní p. 216 679379
lesní poz 21 495697
vodní pl. nádrž umělá 6 4869
vodní pl. tok přirozený 6 9056
zast. pl. zbořeniště 15 3045
zast. pl. 116 43707
ostat.pl. jiná plocha 51 92806
ostat.pl. manipulační pl. 7 5174
ostat.pl. neplodná půda 36 37305
ostat.pl. ostat.komunikace 109 73917
ostat.pl. silnice 36 59210
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 6121
ostat.pl. zeleň 2 14058
Celkem KN 925 3859907
Par. DKM 925 3859907
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 75
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 111
LV 181
spoluvlastník 234

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:2000 17.04.2001
ZMVM 1:2000 01.11.1992 17.04.2001
S-SK GS 1:2880 1843 01.11.1992


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 17.05.2022 10:15

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.