k.ú.: 607541 - Borek u Chotěboře - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568465 - Borek NUTS5 CZ0631568465
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 426 1644236
zahrada 59 55755
ovoc. sad 3 8780
travní p. 102 198838
lesní poz 37 124273
vodní pl. nádrž umělá 6 4955
vodní pl. tok přirozený 5 863
vodní pl. tok umělý 5 896
zast. pl. zbořeniště 2 177
zast. pl. 67 35405
ostat.pl. jiná plocha 32 84527
ostat.pl. manipulační pl. 3 2939
ostat.pl. neplodná půda 13 13391
ostat.pl. ostat.komunikace 36 33077
ostat.pl. silnice 6 47444
ostat.pl. zeleň 1 1992
Celkem KN 803 2257548
Par. KMD 803 2257548
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 18
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 7
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 18
Celkem BUD 65
LV 80
spoluvlastník 105

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.03.2012
S-SK GS 1:2880 1838 28.03.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 28.05.2022 07:10

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.