k.ú.: 607550 - Ostružno - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568465 - Borek NUTS5 CZ0631568465
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 352 1935350
zahrada 76 62469
ovoc. sad 9 22793
travní p. 164 304576
lesní poz 60 1731499
vodní pl. rybník 3 23451
vodní pl. tok přirozený 6 29885
vodní pl. tok umělý 16 1893
zast. pl. zbořeniště 1 1015
zast. pl. 77 45651
ostat.pl. jiná plocha 18 6319
ostat.pl. manipulační pl. 6 14366
ostat.pl. neplodná půda 34 37445
ostat.pl. ostat.komunikace 114 108286
ostat.pl. silnice 2 16585
Celkem KN 938 4341583
Par. KMD 938 4341583
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 36
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 9
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 77
LV 132
spoluvlastník 242

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.03.2012
S-SK GS 1:2880 1838 28.03.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 22.05.2022 07:24

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.