k.ú.: 607622 - Šachov u Borohrádku - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576131 - Borohrádek NUTS5 CZ0524576131
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5208 - Kostelec nad Orlicí
Pověřený obecní úřad 52082 - Týniště nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 101 599010
zahrada 79 88312
ovoc. sad 4 2810
travní p. 129 368171
lesní poz 19 2622990
vodní pl. nádrž umělá 1 508
vodní pl. tok přirozený 44 14524
zast. pl. zbořeniště 4 1913
zast. pl. 61 23872
ostat.pl. jiná plocha 21 10452
ostat.pl. manipulační pl. 7 5272
ostat.pl. neplodná půda 7 5318
ostat.pl. ostat.komunikace 69 40359
ostat.pl. pohřeb. 1 1482
ostat.pl. silnice 9 39465
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 879
Celkem KN 558 3825337
Par. DKM 558 3825337
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 39
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 7
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 59
LV 103
spoluvlastník 158

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.11.1996 nové mapování
ZMVM 1:2000 01.11.1981 01.11.1996
S-SK GS 1:2880 1840 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 27.05.2022 13:33

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.