k.ú.: 607746 - Borovany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 544281 - Borovany NUTS5 CZ0311544281
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3113 - Trhové Sviny
Pověřený obecní úřad 31132 - Trhové Sviny

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 759 5045006
zahrada 649 437539
travní p. mez, stráň 2 1981
travní p. 298 840802
lesní poz les s budovou 10 451
lesní poz 507 1779296
vodní pl. nádrž přírodní 10 37214
vodní pl. nádrž umělá 9 21258
vodní pl. rybník 12 54109
vodní pl. tok přirozený 29 60861
vodní pl. tok umělý 15 22853
vodní pl. zamokřená pl. 16 9212
zast. pl. společný dvůr 3 122
zast. pl. zbořeniště 4 1011
zast. pl. 1397 320056
ostat.pl. dráha 25 182713
ostat.pl. foto. elektrárna 2 32352
ostat.pl. jiná plocha 403 299322
ostat.pl. manipulační pl. 100 233647
ostat.pl. mez, stráň 3 11103
ostat.pl. neplodná půda 241 406309
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 1026
ostat.pl. ostat.komunikace 266 552986
ostat.pl. pohřeb. 1 2299
ostat.pl. silnice 49 129630
ostat.pl. skládka 1 7856
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 46060
ostat.pl. zamokřená pl. 4 5733
ostat.pl. zeleň 27 24144
Celkem KN 4849 10566951
Par. DKM 4849 10566951
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 5
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 46
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 6
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 16
č.p. obč.vyb. 18
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 594
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 23
č.e. jiná st. 10
č.e. rod.rekr 72
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 244
bez čp/če jiná st. 174
bez čp/če obč.vyb 14
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 26
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 33
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 21
rozestav. 3
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 1342
byt.z. byt 310
byt.z. garáž 12
byt.z. j.nebyt 14
obč.z. byt 42
Celkem JED 378
LV 1553
spoluvlastník 2291

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 14.09.2010 1:1000 14.09.2010 *)
DKM 1:1000 06.10.2009
THM-V 1:1000 01.03.1980 14.09.2010 THM Ledenice
FÚO 1:2000 01.03.1980 14.09.2010
THM-V 1:2000 01.08.1976 14.09.2010 THM Borovany
S-SK GS 1:2880 1870 01.03.1980


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 16.07.2024 14:15

Aktuality

12.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.

11.07.2024
Od 1. 8. 2024 budou v aplikaci Nahlížení do KN vybrané údaje u výstupu Informace o řízení dostupné pouze přihlášeným uživatelům. Přihlášení bude nezbytné pro zobrazení následujících údajů: katastrální území, ve kterém se nachází nemovitosti, kterých se řízení týká; seznam účastníků řízení; předměty řízení; seznam nemovitostí, ke kterým byl v rámci řízení zapsán cenový údaj. Uvedené údaje bude možno zobrazit také prostřednictvím QR kódu, který je uveden v návrhu na vklad vyhotoveném pomocí aplikace Návrh na vklad. Základní informace o řízení a provedené operace budou nadále dostupné i nepřihlášeným uživatelům a nebudou vyžadovat zadání CAPTCHA kódu.


09.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Hustopeče.