k.ú.: 607789 - Borovany u Milevska - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 598780 - Borovany NUTS5 CZ0314598780
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3107 - Milevsko
Pověřený obecní úřad 31071 - Milevsko

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 232 2779176
zahrada 166 108567
travní p. 172 419691
lesní poz 97 2460381
vodní pl. rybník 4 195140
vodní pl. tok přirozený 5 17938
vodní pl. tok umělý 7 9271
vodní pl. zamokřená pl. 3 36951
zast. pl. zbořeniště 7 1311
zast. pl. 151 68531
ostat.pl. jiná plocha 33 7385
ostat.pl. manipulační pl. 33 21704
ostat.pl. neplodná půda 62 55224
ostat.pl. ostat.komunikace 83 144957
ostat.pl. silnice 4 36041
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2419
ostat.pl. zeleň 4 464
Celkem KN 1064 6365151
Par. DKM 608 6090505
Par. KMD 456 274646
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 83
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 18
č.p. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 136
byt.z. byt 2
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 3
LV 200
spoluvlastník 323

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 09.12.2016
KMD 1:1000 05.06.2014
S-SK GS 1:2880 1828 09.12.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 18.05.2022 11:41

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.