k.ú.: 607797 - Borovná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 587184 - Borovná NUTS5 CZ0632587184
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6112 - Telč
Pověřený obecní úřad 61121 - Telč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 159 1416669
zahrada 101 81400
travní p. 263 1067431
lesní poz 139 2060784
vodní pl. nádrž umělá 3 3345
vodní pl. rybník 16 333887
vodní pl. tok přirozený 10 4001
vodní pl. zamokřená pl. 1 230
zast. pl. 68 34387
ostat.pl. jiná plocha 35 29266
ostat.pl. manipulační pl. 2 2658
ostat.pl. neplodná půda 102 74343
ostat.pl. ostat.komunikace 61 72285
ostat.pl. silnice 3 10989
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3139
ostat.pl. zeleň 2 1960
Celkem KN 966 5196774
Par. KMD 966 5196774
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 34
č.p. rod.rekr 3
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če zem.stav 6
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo hráz př. 4
Celkem BUD 62
obč.z. byt 1
obč.z. rozest. 1
Celkem JED 2
LV 178
spoluvlastník 338

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.09.2014
KM-D 1:2000 30.05.2000 30.09.2014
S-SK ŠS 1:2880 1835 30.05.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 28.05.2022 06:29

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.