k.ú.: 607819 - Borovnice u Potštejna - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576140 - Borovnice NUTS5 CZ0524576140
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5208 - Kostelec nad Orlicí
Pověřený obecní úřad 52081 - Kostelec nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 176 2151800
zahrada 171 113540
ovoc. sad 11 326061
travní p. plantáž dřevin 2 4733
travní p. 202 628951
lesní poz 38 69991
vodní pl. nádrž umělá 2 31287
vodní pl. rybník 1 36590
vodní pl. tok přirozený 28 17283
vodní pl. tok umělý 10 5579
vodní pl. zamokřená pl. 7 6038
zast. pl. společný dvůr 7 3657
zast. pl. 143 68797
ostat.pl. jiná plocha 46 19120
ostat.pl. manipulační pl. 16 7064
ostat.pl. neplodná půda 23 8898
ostat.pl. ostat.komunikace 63 115162
ostat.pl. silnice 5 15901
ostat.pl. zamokřená pl. 9 11261
ostat.pl. zeleň 20 16537
Celkem KN 980 3658250
Par. DKM 551 3389434
Par. KMD 429 268816
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 63
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 14
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 31
Celkem BUD 140
LV 182
spoluvlastník 266

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 10.11.2016
KMD 1:1000 27.07.2016
S-SK GS 1:2880 1840 10.11.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 18.05.2022 21:33

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.