k.ú.: 607851 - Borovnice u Staré Paky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579092 - Borovnice NUTS5 CZ0525579092
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5203 - Dvůr Králové nad Labem
Pověřený obecní úřad 52031 - Dvůr Králové nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 590 3007451
zahrada 135 133390
ovoc. sad 2 18384
travní p. 930 2269478
lesní poz 485 3581730
vodní pl. nádrž umělá 3 965
vodní pl. tok přirozený 138 41244
vodní pl. tok umělý 12 14767
vodní pl. zamokřená pl. 11 18899
zast. pl. společný dvůr 1 364
zast. pl. zbořeniště 10 3499
zast. pl. 281 83010
ostat.pl. dráha 5 120358
ostat.pl. jiná plocha 61 110780
ostat.pl. manipulační pl. 27 42836
ostat.pl. neplodná půda 72 57185
ostat.pl. ostat.komunikace 251 182489
ostat.pl. pohřeb. 2 2222
ostat.pl. silnice 11 67942
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 14448
Celkem KN 3030 9771441
Par. KMD 3030 9771441
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 127
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 52
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 2
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 32
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
Celkem BUD 265
byt.z. byt 3
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 4
LV 359
spoluvlastník 565

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.10.2015
S-SK GS 1:2880 1841 19.10.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 18.05.2022 02:55

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.