k.ú.: 607886 - Borovnice u Jimramova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595322 - Borovnice NUTS5 CZ0635595322
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6108 - Nové Město na Moravě
Pověřený obecní úřad 61081 - Nové Město na Moravě

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 154 1816407
zahrada 120 52905
travní p. 367 1622147
lesní poz les s budovou 10 405
lesní poz 194 4955994
vodní pl. nádrž umělá 3 1453
vodní pl. rybník 1 6546
vodní pl. tok přirozený 10 86402
vodní pl. tok umělý 6 1509
zast. pl. společný dvůr 1 30
zast. pl. zbořeniště 14 2134
zast. pl. 163 44428
ostat.pl. jiná plocha 142 147834
ostat.pl. manipulační pl. 30 30205
ostat.pl. neplodná půda 121 62210
ostat.pl. ostat.komunikace 147 159159
ostat.pl. pohřeb. 1 766
ostat.pl. silnice 8 46515
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 26168
ostat.pl. zeleň 8 2516
Celkem KN 1509 9065733
Par. KMD 1509 9065733
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 86
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 13
č.e. rod.rekr 25
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 13
vod.dílo jez 3
Celkem BUD 170
LV 238
spoluvlastník 360

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.12.2016
S-SK ŠS 1:2880 1835 19.12.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 19.05.2022 01:43

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.