k.ú.: 607894 - Borovník - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 595331 - Borovník NUTS5 CZ0643595331
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6217 - Tišnov
Pověřený obecní úřad 62171 - Tišnov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 353 1946291
zahrada 65 43902
ovoc. sad 1 3381
travní p. 174 294092
lesní poz 67 263179
vodní pl. rybník 1 6164
vodní pl. tok přirozený 37 9596
vodní pl. tok umělý 12 1239
zast. pl. zbořeniště 1 88
zast. pl. 83 30086
ostat.pl. jiná plocha 39 35818
ostat.pl. manipulační pl. 14 9316
ostat.pl. neplodná půda 49 26423
ostat.pl. ostat.komunikace 72 35850
ostat.pl. silnice 3 11363
ostat.pl. zeleň 15 1649
Celkem KN 986 2718437
Par. KMD 986 2718437
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 37
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 6
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 78
LV 123
spoluvlastník 189

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.05.2016
S-SK ŠS 1:2880 1835 27.05.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 19.05.2022 01:58

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.