k.ú.: 607908 - Borovno - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 566705 - Borovno NUTS5 CZ0324566705
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3201 - Blovice
Pověřený obecní úřad 32012 - Spálené Poříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 68 338717
zahrada 74 55920
ovoc. sad 1 2632
travní p. 145 607468
lesní poz les s budovou 4 119
lesní poz 51 899064
vodní pl. nádrž umělá 4 7740
vodní pl. rybník 3 43616
vodní pl. tok přirozený 15 23015
zast. pl. 122 41000
ostat.pl. jiná plocha 66 69295
ostat.pl. manipulační pl. 9 5309
ostat.pl. neplodná půda 123 105175
ostat.pl. ostat.komunikace 44 46007
ostat.pl. silnice 66 43102
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 5639
ostat.pl. zeleň 4 2506
Celkem KN 800 2296324
Par. KMD 800 2296324
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 53
č.e. rod.rekr 34
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 7
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 121
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 153
spoluvlastník 226

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.11.2016
KM-D 1:2000 27.07.2000 10.11.2016
S-SK GS 1:2880 1838 27.07.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 26.05.2022 07:25

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.