k.ú.: 607932 - Borovsko - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Benešov email: kp.benesov@cuzk.cz
Tyršova 1902, 25616 Benešov telefon: 317716450 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3201 - Benešov NUTS4 CZ0201
Obec 532568 - Bernartice NUTS5 CZ0201532568
Pracoviště 201 - Benešov

Obec s rozšířenou působností 2125 - Vlašim
Pověřený obecní úřad 21251 - Vlašim

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 45 664953
zahrada 37 31692
ovoc. sad 3 7182
travní p. 77 243020
lesní poz les(ne hospodář) 23 685781
lesní poz ostat.komunikace 1 747
lesní poz 36 1704811
vodní pl. nádrž umělá 4 1913825
vodní pl. rybník 2 2582
vodní pl. zamokřená pl. 1 59
zast. pl. zbořeniště 2 419
zast. pl. 37 14552
ostat.pl. dálnice 1 63773
ostat.pl. jiná plocha 16 200642
ostat.pl. manipulační pl. 7 8977
ostat.pl. neplodná půda 1 1223
ostat.pl. ostat.komunikace 33 42744
ostat.pl. silnice 5 42499
ostat.pl. zeleň 1 3010
Celkem KN 332 5632491
Par. KMD 332 5632491
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 12
č.p. rod.dům 4
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
vod.dílo hráz př. 3
Celkem BUD 37
LV 61
spoluvlastník 79

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.03.2016
S-SK GS 1:2880 1839 01.03.2016 28.2.1824 1:2880


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Benešov.

vypočteno: 17.05.2022 15:09

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.