k.ú.: 607975 - Boršice u Blatnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592056 - Boršice u Blatnice NUTS5 CZ0722592056
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3805 5952141
vinice 106 445143
zahrada 336 193844
travní p. mez, stráň 4 565
travní p. 1718 3152325
lesní poz 471 829059
vodní pl. tok přirozený 61 54937
vodní pl. tok umělý 13 7319
zast. pl. zbořeniště 22 3530
zast. pl. 494 126245
ostat.pl. jiná plocha 663 399229
ostat.pl. manipulační pl. 1 1864
ostat.pl. neplodná půda 282 138672
ostat.pl. ostat.komunikace 410 194436
ostat.pl. pohřeb. 3 2906
ostat.pl. silnice 24 105494
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 8665
Celkem KN 8416 11616374
Par. DKM 119 486848
Par. KMD 8297 11129526
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 94
č.p. byt.dům 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 4
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 225
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 4
č.e. jiná st. 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 37
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 1
Celkem BUD 415
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 844
spoluvlastník 1250

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 01.06.2016 1:1000 01.06.2016 *) Jednoduchá pozemková úprava v trati "Molvy"
KMD 30.06.2014 1:1000 30.06.2014 *)
S-SK ŠS 1:2880 1827 30.06.2014


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 18.05.2022 07:46

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.