k.ú.: 607983 - Boršice u Buchlovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592064 - Boršice NUTS5 CZ0722592064
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3360 5794647
vinice 708 667587
zahrada 618 420266
ovoc. sad 643 1059520
travní p. 229 209237
lesní poz 21 110635
vodní pl. rybník 2 9995
vodní pl. tok přirozený 26 63375
vodní pl. tok umělý 6 2274
zast. pl. zbořeniště 20 3265
zast. pl. 1195 312843
ostat.pl. jiná plocha 916 353478
ostat.pl. manipulační pl. 271 129461
ostat.pl. neplodná půda 431 197685
ostat.pl. ost.dopravní pl. 59 9045
ostat.pl. ostat.komunikace 1573 350734
ostat.pl. pohřeb. 2 9106
ostat.pl. silnice 152 86856
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 23641
ostat.pl. zeleň 14 9750
Celkem KN 10249 9823400
Par. DKM 14 168529
Par. KMD 10235 9654871
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 3
č.p. byt.dům 17
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 18
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 665
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 4
č.e. garáž 59
č.e. jiná st. 11
č.e. obchod 1
č.e. obč.vyb 2
č.e. rod.rekr 1
č.e. tech.vyb 4
č.e. ubyt.zař 1
č.e. výroba 7
č.e. zem.stav 8
bez čp/če garáž 58
bez čp/če jiná st. 57
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če víceúčel 3
bez čp/če výroba 10
bez čp/če zem.stav 108
bez čp/če zem.used 13
rozestav. 3
Celkem BUD 1079
byt.z. byt 75
byt.z. j.nebyt 4
obč.z. byt 30
Celkem JED 109
LV 1715
spoluvlastník 2537

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 15.10.2016 1:1000 17.10.2016 *)
KMD 1:1000 20.10.2010
S-SK ŠS 1:2880 1827 20.10.2010


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 23.05.2022 06:52

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.