k.ú.: 607991 - Boršov u Moravské Třebové - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578444 - Moravská Třebová NUTS5 CZ0533578444
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5308 - Moravská Třebová
Pověřený obecní úřad 53082 - Moravská Třebová

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 428 8999186
zahrada 590 345111
ovoc. sad 5 27226
travní p. 380 2181628
lesní poz 453 13579982
vodní pl. nádrž umělá 12 135157
vodní pl. rybník 3 11852
vodní pl. tok přirozený 54 33553
vodní pl. tok umělý 25 78851
vodní pl. zamokřená pl. 19 101259
zast. pl. společný dvůr 8 163
zast. pl. zbořeniště 13 4023
zast. pl. 555 142461
ostat.pl. dráha 1 15310
ostat.pl. jiná plocha 226 173238
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 388
ostat.pl. manipulační pl. 30 187770
ostat.pl. neplodná půda 107 178691
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 5805
ostat.pl. ostat.komunikace 296 283707
ostat.pl. pohřeb. 2 4047
ostat.pl. silnice 42 271023
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 16520
ostat.pl. zeleň 23 31557
Celkem KN 3283 26808508
Par. DKM 1224 12060788
Par. KMD 2059 14747720
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 118
č.p. byt.dům 9
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 119
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 7
č.e. rod.rekr 80
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 31
bez čp/če jiná st. 53
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 6
bez čp/če rod.dům 38
bez čp/če rod.rekr 21
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 38
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 545
byt.z. byt 45
byt.z. garáž 7
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 53
LV 651
spoluvlastník 1148

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.04.2014
DKM-KPÚ 25.01.2005 1:1000 25.02.2005 *)
S-SK ŠS 1:2880 1835 09.04.2014
S-SK ŠS 1:2880 1835 25.02.2005


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 22.05.2022 18:53

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.