k.ú.: 608050 - Prklišov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 572632 - Borušov NUTS5 CZ0533572632
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5308 - Moravská Třebová
Pověřený obecní úřad 53082 - Moravská Třebová

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 49 846490
zahrada 92 60583
ovoc. sad 5 16914
travní p. 156 1105220
lesní poz 134 3309768
vodní pl. nádrž umělá 1 929
vodní pl. tok přirozený 10 822
zast. pl. zbořeniště 2 508
zast. pl. 85 24771
ostat.pl. jiná plocha 33 14944
ostat.pl. manipulační pl. 42 33417
ostat.pl. neplodná půda 33 66962
ostat.pl. ostat.komunikace 127 104229
ostat.pl. silnice 2 42801
ostat.pl. zeleň 1 371
Celkem KN 772 5628729
GP 105 821345
Celkem ZE 105 821345
Par. KMD 772 5628729
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 37
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 7
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 2
Celkem BUD 83
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 89
spoluvlastník 125

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.12.2015
S-SK ŠS 1:2880 1835 04.12.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 19.05.2022 14:46

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.