k.ú.: 608068 - Svojanov u Borušova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 572632 - Borušov NUTS5 CZ0533572632
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5308 - Moravská Třebová
Pověřený obecní úřad 53082 - Moravská Třebová

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 5 12934
zahrada 36 17013
travní p. 337 606237
lesní poz 232 2466199
vodní pl. nádrž umělá 2 19079
vodní pl. tok přirozený 3 1866
zast. pl. 139 12907
ostat.pl. jiná plocha 105 54740
ostat.pl. manipulační pl. 3 2258
ostat.pl. neplodná půda 106 111662
ostat.pl. ostat.komunikace 88 60332
ostat.pl. silnice 23 80972
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3900
Celkem KN 1080 3450099
Par. KMD 1080 3450099
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 12
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 113
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
Celkem BUD 137
LV 180
spoluvlastník 251

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.12.2014
S-SK ŠS 1:2880 1835 05.12.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 22.05.2022 19:45

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.