k.ú.: 608131 - Bořenovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Holešov email: kp.holesov@cuzk.cz
nám. Dr. E. Beneše 49, 76901 Holešov telefon: 573301300 fax:573301330

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 549690 - Bořenovice NUTS5 CZ0721549690
Pracoviště 740 - Holešov

Obec s rozšířenou působností 7202 - Holešov
Pověřený obecní úřad 72021 - Holešov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 188 1137007
zahrada 194 124497
ovoc. sad 19 44332
travní p. 29 61551
lesní poz 14 56889
vodní pl. nádrž umělá 1 535
vodní pl. tok přirozený 9 10992
zast. pl. zbořeniště 2 148
zast. pl. 140 34244
ostat.pl. jiná plocha 39 49167
ostat.pl. manipulační pl. 1 32
ostat.pl. neplodná půda 1 359
ostat.pl. ostat.komunikace 75 84236
ostat.pl. silnice 4 13704
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1231
ostat.pl. zeleň 1 410
Celkem KN 718 1619334
Par. DKM 718 1619334
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 70
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 14
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 1
Celkem BUD 139
LV 210
spoluvlastník 388

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.10.2002 nové mapování zastavěné části obce
DKM-KPÚ 15.09.2000 1:1000 15.09.2000 *) KPÚ pouze mimo zastavěné území
S-SK ŠS 1:2880 1927 29.10.2002 mimo zast. území skončila platnost 15.9.2000


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Holešov.

vypočteno: 23.05.2022 06:15

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.