k.ú.: 608149 - Bořetice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 561240 - Bořetice NUTS5 CZ0633561240
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61102 - Pelhřimov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 511 1815235
zahrada 87 58934
travní p. 248 466020
lesní poz 184 1036478
vodní pl. rybník 7 4392
vodní pl. tok přirozený 13 15324
zast. pl. společný dvůr 15 1681
zast. pl. zbořeniště 1 46
zast. pl. 60 24519
ostat.pl. jiná plocha 53 24499
ostat.pl. manipulační pl. 17 10525
ostat.pl. neplodná půda 48 50401
ostat.pl. ostat.komunikace 82 36154
ostat.pl. silnice 68 47560
Celkem KN 1394 3591768
Par. KMD 1394 3591768
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 36
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 60
LV 118
spoluvlastník 154

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.12.2012
S-SK GS 1:2880 1829 18.12.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 27.05.2022 21:44

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.